Kdy je důležité životní pojištění

Během života se může přihodit nejedna nečekaná událost, kterou dopředu neovlivníme. Ty závažnější s sebou mohou přinést nejen komplikace zdravotní, ale také finanční. A právě to je hlavní argument, proč se nechat pojistit. Životní pojištění je tedy proto, aby v případě nouze pomohlo ochránit příjmy ať už jednotlivce či rodiny, kdy výpadek příjmů, pokud nemáme vytvořenou dostatečnou finanční rezervu, nám pokryje právě plnění ze životního pojištění.

Důležitým faktorem je nastavení správných pojistných částek tak, abyste měli dlouhodobě dostatek peněz na zajištění běžného chodu domácnosti včetně splátek úvěrů (hypotéka). 

Roli při stanovení pojistné částky hraje celá řada faktorů: 

  • výše příjmu a závislost na něm, 
  • životní standard, 
  • finanční rezervy
  • věk a zdravotní stav

V případě, že máte rodinu, která je závislá na vašem příjmu, je téměř nutností ochránit ji před následky vašeho možného onemocnění, úrazu, trvalých následků, invalidity či úmrtí. I z tohoto důvodu se zpravidla pojišťuje ten člen rodiny, který v domácnosti zajišťuje významnější část příjmu. Je třeba propočítat si výši příjmů a nezbytných závazků (nájem, hypotéka, další úvěry, náklady na jídlo atd.) Zkrátka kolik peněz byste potřebovali na zajištění běžného chodu domácnosti (včetně splátek úvěrů), aby se v případě smrti hlavního živitele nedostala do existenčních potíží. Odborníci často zmiňují, že optimální částka v případě pojištění rizika smrti u živitele rodiny by měla odpovídat třem až pěti ročním příjmům. Dobře nastavené životní pojištění samozřejmě něco strojí, je však lepší uzavřít pojištění s nižšími pojistnými částkami a po nějaké době je navýšit, než nemít žádné a pak se dostat do situace, kdy ho potřebujete, ale už se to nedá vrátit. Navíc, čím dříve pojištění uzavřete, tím méně budete platit – věk je totiž jedním z faktorů, které přímo ovlivňují výši pojistného.

životní pojištění

Nejdůležitější rizika, která si pojistit ve smlouvě

Smrt z jakýchkoli příčin – zde je vhodné porovnat výluky jednotlivých pojišťoven, např. pří smrti v důsledku požití alkoholu většina pojišťoven krátí plnění.

Invalidita – toto riziko je velmi významné, protože v důsledku invalidity se vám sníží společenské uplatnění, sníží příjem a naopak zvednou se výdaje např. na léčbu, speciální pomůcky apod. Pojistit se dají i jednotlivé stupně invalidity zvlášť (I., II. a III. stupeň). Některé pojišťovny nabízí i pojištění tzv. IV. stupeně invalidity, neboli závislost na péči.

Závažná onemocnění – toto riziko pomůže pokrýt výdaje při nenadálém vážném onemocnění. Rozsah krytí je různý v závislosti na pojišťovně, zpravidla se jedná o nemoci jako je infarkt, rakovina, roztroušená skleróza a další.  

Trvalé následky úrazu – plnění pojišťovna vyplácí po ustálení následků úrazu, formou procentuálního ohodnocení tělesného poškození. Zpravidla pojišťovny nabízí možnost progresivního plnění, tzn. čím větší závažnost, tím vyšší násobek pojistné částky.

Denní odškodné z důvodu nemoci a úrazu – tato dávka se vyplácí zpravidla od 29. dne nemoci, je však možné sjednat i jiné rozmezí v závislosti na nabídce konkrétní pojišťovny. Jedná se o denní plnění za každý následný den pracovní neschopnosti, u podnikatelů nahrazuje potvrzení pracovní neschopnosti potvrzení lékaře.

Dále je možné sjednat i různá připojištění, které vybraná pojišťovna nabízí, často mezi ně patří denní odškodné úrazu nebo pojištění schopnosti splácet. 

Chcete-li mít pojištění výhodnější, zjistěte si, zda vám zaměstnavatel v rámci benefitů nenabízí příspěvek na životní pojištění. V České republice je to velmi oblíbený a rozšířený benefit, někteří zaměstnavatelé kromě toho nabízí také například skupinové rizikové pojištění (úrazové či pojištění nemoci) nebo pojištění rodinných příslušníků zdarma či za zvýhodněné sazby. 

Ing. Hana Komárková

Ing. Hana Komárková

Oblasti obchodu a financí se věnuji více než deset let.

Jak díky vysokoškolskému vzdělání v oboru finance, tak díky pracovním zkušenostem z pojišťovnictví a bankovnictví, mohu svým klientům nabídnout komplexní servis.

Nabízím bezplatné finanční poradenství v oblasti pojištění, úvěrů a investic.

Ing. Hana Komárková

Ing. Hana Komárková

Oblasti obchodu a financí se věnuji více než deset let.

Jak díky vysokoškolskému vzdělání v oboru finance, tak díky pracovním zkušenostem z pojišťovnictví a bankovnictví, mohu svým klientům nabídnout komplexní servis.

Nabízím bezplatné finanční poradenství v oblasti pojištění, úvěrů a investic.

Nechte mi komentář

Pošlete mi Váš dotaz

Po odeslání kontaktního formuláře Vás budu do 24 hodin kontaktovat emailem nebo telefonicky.

Konzultace osobně i online je zcela zdarma a nezávazná.